Privacy & Cookie Verklaring

Ons beveiligingsbeleid
Om haar zakelijke doelen te bereiken en te voldoen aan wettelijke en contractuele vereisten, beschermt Zoe Karssen gevoelige bedrijfsinformatie (waaronder informatie van klanten en persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd) naar beste vermogen. Wij streven ernaar gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen tegen alle interne, externe, opzettelijke en onopzettelijke bedreigingen die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van die informatie zouden kunnen schaden. Alle medewerkers van de Zoe Karssen-groep zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en hebben daarbij de steun van het Zoe Karssen-management.

Dit Informatiebeveiligingsbeleid legt, samen met het Privacybeleid en de onderliggende procedures en werkinstructies, aan alle medewerkers van Zoe Karssen de verplichtingen op om:

- Gevoelige bedrijfsinformatie te behandelen volgens het bedrijfsbeleid en deze op een veilige manier te beheren om ongewenste openbaarmaking, wijziging of verlies te voorkomen;

- tekortkomingen en incidenten met betrekking tot de beveiliging van informatie te signaleren en te melden. Bovendien ziet Zoe Karssen Management erop toe dat:
- informatiebeveiligingsrisico's voortdurend worden gemonitord en maatregelen worden genomen om deze risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen;

- informatiebeveiligingsprocedures en werkinstructies worden ontwikkeld, gecommuniceerd en nageleefd en relevante werkzaamheden worden gedocumenteerd;

- informatiebeveiliging is ingebed in de organisatie en informatiebeveiligingstaken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of uitbesteed aan gekwalificeerde derden;

- personeel wordt geïnformeerd over wettelijke en contractuele vereisten met betrekking tot informatiebeveiliging en wordt getraind in het herkennen van de risico's bij het omgaan met persoonlijke informatie en bij het gebruik van e-mail en internet;

- gevoelige bedrijfsinformatie alleen beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor geauthentiseerd en geautoriseerd personeel wanneer en waar dit noodzakelijk is voor zakelijke doeleinden;

- IT-systemen, netwerken en infrastructuren die gevoelige bedrijfsinformatie verwerken hebben een lage complexiteit, zijn ontworpen met beveiliging als uitgangspunt en worden naar behoren beschermd en beheerd;

- incidenten en zwakheden op het gebied van informatiebeveiliging worden op gestructureerde wijze behandeld en gebruikt om onze beveiligingspositie voortdurend te verbeteren;

- onafhankelijke audit en beoordeling zijn ingevoerd en worden gebruikt om kritische bedrijfsprocessen en de beveiliging van informatie voortdurend te verbeteren;

- voor producten, diensten en taken afkomstig van of uitbesteed aan derden is de beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie contractueel gewaarborgd en voldoet deze aan de wettelijke eisen;

Dit beleid is goedgekeurd door de CEO; het zal jaarlijks worden herzien en bijgewerkt in geval van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of het risicolandschap, zodat het ons vermogen blijft ondersteunen om onze klanten veilig van dienst te zijn.

Met deze Privacy & amp; Cookie verklaring informeren wij, Zoe Karssen, u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen er altijd voor dat wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Zoe Karssen waardeert de interesse die u heeft getoond in ons bedrijf, onze producten en diensten door uw bezoek aan onze website zoekarssen.com of gerelateerde communicatiekanalen, zoals onze social media kanalen en blogs. Zoe Karssen levert casual en sportmode producten aan consumenten via e-commerce platforms (zoals webwinkels) en onderhoudt deze voor informatie en communicatie met klanten en prospects.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Zoe Karssen kan vastleggen tijdens uw contacten met Zoe Karssen, zoals wanneer u onze websites bezoekt, zich abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met onze verkoopafdeling, orderverwerking, klantenservice, etc.

Op het moment dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij u ook een specifieke kennisgeving doen toekomen. Hierin staat precies welke gegevens wij van u vragen, voor welk doel wij deze nodig hebben, hoe wij deze beschermen, hoe lang wij deze bewaren, met wie wij deze delen en wat uw rechten zijn, waaronder het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom verzamelen wij persoonlijke informatie?

Wij kunnen u vragen om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

- Het verwerken van uw bestellingen en het betalen in de webshop

- Het leveren van de door u bestelde producten

- Het op uw verzoek verstrekken van informatie over Zoe Karssen en diensten

- Het delen van Zoe Karssen kanalen / pagina's en blogs in social media

- Het onderhouden van de relatie met u als klant

- Het verbeteren van onze producten en diensten

- Het optimaliseren van onze klantenservice

- Het beantwoorden van uw vragen

- Oplossen van problemen met producten en informeren over de status ervan

- Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek nadat het probleem of de vraag is beantwoord of opgelost

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Tijdens uw interacties met Zoe Karssen, bijvoorbeeld door u te registreren op de Zoe Karssen-website, of door de Zoe Karssen-pagina's te bezoeken, kunnen wij u om bepaalde informatie vragen, zoals:

- Uw naam

- Uw e-mail adres

- Uw telefoonnummer

- Uw adres

- Uw geboortedatum

- Verdere gegevens die nodig zijn in de zakelijke relatie

Daarnaast kunnen wij, afhankelijk van de cookie-instellingen in uw browser, informatie verzamelen over uw internetadres, systemen en activiteiten, zoals:

- Het IP-adres van de router waarmee u met het internet bent verbonden

- Uw cookie-ID's

- Het type webbrowser dat u gebruikt

- De pagina's die u bezoekt op onze websites

- Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Zoe Karssen pagina's

Hoe komen wij aan uw persoonlijke informatie?

Dat kan op twee manieren, één waarbij u actief bent en één waarbij u passief bent. U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren actief delen met Zoe Karssen, zoals:

- Een account aanmaken om u te registreren als klant van Zoe Karssen;

- Inschrijven voor een Zoe Karssen nieuwsbrief;

- Communiceren met Zoe Karssen, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch met een van de medewerkers;

- Door deel te nemen aan Zoe Karssen evenementen, of promoties;

- Door deel te nemen aan testen of enquêtes georganiseerd door Zoe Karssen.

Om uw persoonsgegevens passief te delen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden geaccepteerd. Webservers, waaronder de onze, genereren cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Door deze later uit te lezen, onthouden webservers op welke pagina u was, of u bent ingelogd, enzovoort. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die als persoonsgegevens worden beschouwd, zoals een uniek identificatienummer (ID), het IP-adres van uw router en het type browser dat u gebruikt.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen, alle of alleen bepaalde cookies accepteert, zoals functionele cookies. Als u bezorgd bent over uw privacy, raden wij u aan uw browser zo in te stellen dat deze alleen functionele cookies accepteert. Wij vragen u ook expliciet of en zo ja welke cookies u van onze webserver wilt ontvangen. Indien u al onze cookies weigert in uw browser, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website(s) niet of niet meer naar behoren werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer inschrijven voor de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. Zoe Karssen zal alleen persoonlijke gegevens vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk verplicht is. Zoe Karssen maakt gebruik van derden voor het afhandelen van betalingen, het leveren van bestelde producten, etc. Hiervoor is het noodzakelijk dat Zoe Karssen bepaalde persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, deelt met deze partijen. Voor zover Zoe Karssen gebruik maakt van dergelijke partijen (Verwerkers) zijn deze contractueel tot geheimhouding verplicht. Ook mogen uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor wij ze hebben verstrekt.

Wat zijn uw privacyrechten?
Nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, blijven deze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, zodat u ze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u om toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verzamelen, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door op de website van Zoe Karssen naar Accountinstellingen te gaan en onder Privacy aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. U kunt ook een e-mail sturen naar marketing@zoekarssen.com.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren de gegevens die u met ons deelt niet langer dan strikt noodzakelijk is. Hoe lang dat is, hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Social media
Op onze website vindt u links naar de Zoe Karssen pagina's op Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn en Youtube. Na het aanklikken van zo'n link komt u op de pagina die Zoe Karssen op het betreffende platform heeft. Indien gewenst kunt u inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en op 'Volgen' klikken. Afhankelijk van uw instellingen wordt u dan op de hoogte gehouden van nieuwe berichten van Zoe Karssen op dit platform. Het platform stuurt ook een notificatie met je accountnaam naar Zoe Karssen. Zoe Karssen weet dan dat u ons volgt op dit platform en kan uw openbare profiel op dit platform bekijken. Zoe Karssen is gebonden aan het privacybeleid van Sociale Media waaraan zij deelneemt en raadt u aan hun privacyverklaringen te lezen.

Links naar andere website
Wanneer u de websites van Zoe Karssen bekijkt, kunt u voor uw gemak en informatie links naar andere websites aantreffen. Deze websites worden niet beheerd door Zoe Karssen en kunnen hun eigen privacyverklaring hebben. Wij raden u ten zeerste aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke informatie door deze sites wordt gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of privacybeleid van deze sites.

Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Zoe Karssen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo passen wij bijvoorbeeld toegangscontrole toe, gebruiken wij firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen wij bepaalde soorten gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Zoe Karssen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo passen wij bijvoorbeeld toegangscontrole toe, maken wij gebruik van firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen wij bepaalde soorten gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft over het privacybeleid van Zoe Karssen, kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en zetten uw negatieve ervaring graag om in een positieve!

U kunt altijd een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hiervoor dient u een formulier in te vullen op de website van AP.

Onze contactpersoon Privacy is Franklin Thielsch; u kunt hem bereiken via e-mail: marketing@zoekarssen.com.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf en voor het laatst bijgewerkt op 22 september 2020.

Zoe Karssen is een handelsnaam van Fashion Invest ZK B.V.