Inspiration, passion og kreativitet er de centrale temaer for Erik Frenken, som er Zoe Karssens kreative direktør siden slutningen af 2020. Til efterårskollektionen 2021 appellerede vi til min inderkreds, fortæller Erik. Jeg inviterede forskellige kunstnere til at bidrage med udtryk, kunstværker og materialer, som jeg derefter gik i gang med at arbejde med'. Det mest iøjnefaldende var en malingsskabelse af en af mine malervenner, hvor farve og komposition resulterede i vores paint splatter-kollektion. Stænkene giver en ekstra dimension, der adskiller og beriger materialet og brugen af farver. Det bedste er, at vi var i stand til at oversætte malingen til tøj ved hjælp af andre teknikker, så vi har udviklet nye accessories og f.eks. formået at efterligne stænkene med broderi.

There is no lack of inspiration and we are proud of this autumn collection, which is broad, with many different materials and high quality as the common denominator. For example, we have designed a new leather jacket that we have hand-painted. Or the embroidery on the Wikitoria Trench coat, which creates a look that is both classic and modern at the same time. One of the materials I am very happy with is the fine merino cashmere wool that we use in our different jumpers. Very comfortable and very durable. The autumn collection brings something for everyone, from the comfy home on the couch suits, to the party dresses. There is a wide choice for every occasion and for every woman. Of course the collection is based on the sustainability for which Zoe Karssen is known. We work with materials and techniques that have a minimal impact on the environment and we make sure that our clothes are not produced too far from home. Especially in Portugal, we have a number of factories that we know well and that we enjoy working with.

I am also particularly proud of the image surrounding our collection. We have chosen to further expand the cooperation with Paul Bellaart and together we have developed the Zoe Karssen image. The moving image was created by a young upcoming artist that we will hear a lot about in the coming years. We have created this collection with passion and love and we are already working on the images for the winter collection. A hint? "I'm not saying too much about it yet, but it has a lot of bling and chains and it will be an exciting collection," says Erik.

Inspiration, passion and creativity are the central themes for Erik Frenken, who's Zoe Karssens creative director since the end of 2020. For the autumn collection 2021 we appealed to my inner circle, says Erik. I invited various artists to contribute with expressions, artworks and materials that I then set to work with'. The most eye-catching was a paint creation by a painter friend of mine, in which color and composition resulted in our paint splatter collection. The splashes bring an extra dimension, distinguishing and enriching the material and use of color. The best part is that we were able to translate the paint into clothing using other techniques, so we have developed new accessories and, for example, managed to imitate the splashes with embroidery.

There is no lack of inspiration and we are proud of this autumn collection, which is broad, with many different materials and high quality as the common denominator. For example, we have designed a new leather jacket that we have hand-painted. Or the embroidery on the Wikitoria Trench coat, which creates a look that is both classic and modern at the same time. One of the materials I am very happy with is the fine merino cashmere wool that we use in our different jumpers. Very comfortable and very durable. The autumn collection brings something for everyone, from the comfy home on the couch suits, to the party dresses. There is a wide choice for every occasion and for every woman. Of course the collection is based on the sustainability for which Zoe Karssen is known. We work with materials and techniques that have a minimal impact on the environment and we make sure that our clothes are not produced too far from home. Especially in Portugal, we have a number of factories that we know well and that we enjoy working with

I am also particularly proud of the image surrounding our collection. We have chosen to further expand the cooperation with Paul Bellaart and together we have developed the Zoe Karssen image. The moving image was created by a young upcoming artist that we will hear a lot about in the coming years. We have created this collection with passion and love and we are already working on the images for the winter collection. A hint? "I'm not saying too much about it yet, but it has a lot of bling and chains and it will be an exciting collection," says Erik.

Jeg er også særlig stolt af det image, der omgiver vores samling. Vi har valgt at udvide samarbejdet med Paul Bellaart yderligere, og sammen har vi udviklet Zoe Karssen-imaget. Det bevægende billede er skabt af en ung upcoming kunstner, som vi kommer til at høre meget om i de kommende år. Vi har skabt denne kollektion med passion og kærlighed, og vi arbejder allerede nu på billederne til vinterkollektionen. Et hint? "Jeg siger ikke så meget om den endnu, men den har en masse bling og kæder, og det bliver en spændende kollektion," siger Erik.